Start

 WIFI Finns 

Vi fyller 99 år i år!

Hebergs Bygdegård


PUB kväll!

 

22 Februari kl 19.00.

 

PUB-kväll

 Anmälan senast 15/2 

till Lars Hillertz 0731 40 27 67

Hyr gärna vår bygdegård!


Se mer information under fliken "Uthyrning" ovan.

Buggkurs Våren 2019

Buggkurs,  5 söndagar kl 18.30-21.00 med start 13 januari 2019.
Ledare: Jessica Andersson


För frågor kontakta Anita Stensson. 0705 21 49 36


Hebergs bygdegårds-förening äger och driver Hebergs bygdegård. Den drivs på ideell bas av medlemmarna.  För att öka bygdegårdens möjligheter till fortsatt verksamhet är det viktigt att människor i dess närhet stöder föreningen. Det gör man enklast genom att, förutom att utnyttja dess tjänster, lösa medlemsinsatser samt ställa upp för uppdrag och verksamhet i bygdegården.

Medlemskap får man genom att lösa insatser om 200 kr/st.

För mer information kontakta kassör Lennart Johansson,

0706 83 64 05

 

Bankgironr 841-2991.

Program 2019

 

 

  • 3/3 Årsmöte

 

  • 22/2 PUB kväll kl 19.00

 

  • 12/3 Joje Jönsson och Lars Classon  med sin föreställning.             NU DÅ ?! kl 19:00

 

  • 25/10 PUB kväll kl 19:00