Start

Hebergs Bygdegård

Hyr gärna vår bygdegård!

 

Se mer information under fliken "Uthyrning" ovan.

Buggkursen fortsätter med några extra söndagkvällar, från den 8 januari, kl 18.30.

Avslutning med dans till "levande musik" lördagen den 4/3.

 

Ledare: Jessica Andersson

 

För frågor kontakta Anita Stensson. 0346-51328, 0705-214936

 

Hebergs bygdegårds-förening äger och driver Hebergs bygdegård. Den drivs på ideell bas av medlemmarna.  För att öka bygdegårdens möjligheter till fortsatt verksamhet är det viktigt att människor i dess närhet stöder föreningen. Det gör man enklast genom att, förutom att utnyttja dess tjänster, lösa medlemsinsatser samt ställa upp för uppdrag och verksamhet i bygdegården.

Medlemskap får man genom att lösa insatser om 200 kr/st.

För mer information kontakta kassör Lennart Johansson,

070-5514575

0346-51472

Bankgironr 841-2991.

Program 2017

 

  • 10/2 Pubafton kl 19.00

 

  • 5/3 Årsmöte kl 18.00

 

  • Buggkurs start i september